dimarts, 21 d’octubre de 2008

El pintor Joaquim Mir, 1873 - 1940

Es un plaer dedicar-li aquest espai a una sel·lecció d' obres per a mi extraordinaries
del pintor Barceloni Joaquim Mir.
Mir crec que a part de ser el millor exponent colorista... ha estat un referent i una
constant motivació per la majoria de pintors que ens ha interessat el paisatge.